Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Dopytový formulár

Spoločnosť AUTO NA OPERAK, s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 51328461, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.125749/B, spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (skôr aj ďalej iba „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailovú adresu,
  • telefón,

Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov spoločnosti a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovanie o tejto ponuke alebo s cieľom odpovede na vami vznesenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou AUTO NA OPERAK, s.r.o. spracovávané po dobu rokovania o uzatvorení zmluvy medzi vami a AUTO NA OPERAK, s.r.o., najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, ak neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou AUTO NA OPERAK, s.r.o., teda správcom osobných údajov.

  • Zpracovatel – reklamná agentura Proficio Marketing s.r.o., Údolní 552/31, 602 00 Brno, IČ 01749315, DIČ CZ01749315

Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný iba v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad ochranou vášho súkromia,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

V Bratislave dne 24.4.2018